Zombie Army 4: Dead War

นี่เป็นตอนที่สี่ของซีรีส์ซอมบี้ทหารนาซีเกมซอมบี้ที่มีผู้เล่นสี่คนที่ร่วมมือกันผลิตโดย Sniper Elite ที่ทำให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ประวัติศาสตร์ทางเลือกเวลาสงครามโลกครั้งที่สองอาวุธซอมบี้และระบบอาวุธใหม่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ก่อการร้ายจะถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์